கேணல் பரிதி அவர்கழின் 3ம் ஆண்டு வீரவணக்க நிகழ்வு

08 – 11 – 2015 கேணல் பரிதி அவர்கழின் 3ம் ஆண்டு வீரவணக்க நிகழ்வு அவரது கல்லறையில் மிக உணர்வு பூர்வமாக நடைபெற்றபோது.

14 19 Fotor11100590 Fotor111005724

(WWW.EELAMALAR.COM)