தமிழீழ பெண்களின் கல்வி – வீரம் – அரசியல்

தமிழீழ பெண்களின் கல்வி – வீரம் – அரசியல்

வீரம் என்பது தமிழர் மரபு அதுவும் பெண்களின் வீரத்தைத் தமிழ் வரலாறுகள் பரவலாக பறைசாற்றுகிறது. தமிழீழ பெண்கள் கல்வி வீரம் அரசியல் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவர்கள்.. இது எமது தமிழ் இனத்துக்கே பெருமை..கலாசாரம் ,பண்பாடு , ஆன்மிகம், உறவைபேணுதல் இதிலும் கூடசிறந்தவர்கள் எம் இன பெண்கள்.

ltte_girl  ltte_girl01 ltte_girl02 ltte_girl03 ltte_girl04

 (www.eelamalar.com)