விடுதலைப் புலிகளின் தளபதி கிட்டு தனது காதலிக்கு எழுதிய கடிதம் இதோ

03“சிந்தியா கிருஷ்ணகுமார்” (டாலி) என்கிற கிட்டுவின் காதலியால் தொகுத்து வெளியிடப்பட்ட கடிதத் தொகுப்பு நூலான “என் இனியவளுக்கு” என்ற நூலில் இருந்து

Fotor0211165444

 (www.eelamalar.com)