மாவீரர் துயிலும் இல்ல விபரம்.

1.  திருகோணமலை ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
2.  திருகோணமலை வெளியகுளம் மாவீரர் துயிலும்ல்லம்
3.  திருகோணமலை தியாகவனம் மாவீரர்துயிலுமில்லம்
4.  திருகோணமலை உப்பாறு மாவீரர் துயிலுமில்லம்

5.  மட்டக்களப்பு தரவை மாவீரர் துயிலுமில்லம்
6.  மட்டக்களப்பு தாண்டியடி மாவீரர் துயிலுமில்லம்
7.  மட்டக்களப்பு வாகரை கண்டலடி மாவீரர் துயிலுமில்லம்

8. அம்பாறை உடும்பன்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்

9. முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலுமில்லம்
10. விசுவமடு மாவீரர் துயிலுமில்லம்
11. துணுக்காய் ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
12. வன்னி விளாங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
13. அளம்பில் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
14. மணலாறு புனிதபூமி மாவீரர் துயிலுமில்லம்
15. மணலாறு உதயபீடம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
16. களிக்காடு மாவீரர் துயிலுமில்லம்

17. கிளிநொச்சி கனகபுரம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
18. முழங்காவில் மாவீரர் துயிலுமில்லம்

19. வடமராட்சி கிழக்கு உடுத்துறை மாவீரர் துயிலுமில்லம்

20. ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலுமில்லம்
21. பண்டிவிரிச்சான் மாவீரர் துயிலுமில்லம்

22. யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
23. தென்மராட்சி கொடிகாமம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
24. வடமராட்சி எள்ளங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
25. தீவகம் சாட்டி மாவீரர் துயிலுமில்லம்
26. வவுனியா ஈச்சங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்
27. மன்னார் முள்ளிக்குளம் மாவீரர் கல்லறைகள்

 

இறுதியுத்தத்தில்

1.சுதந்திரபுர மாவீரர் துயிலுமில்லம்

2.தர்மபுரம் மாவீரர் துயிலுமில்லம்

3.இரணைப்பாலை மாவீரர் துயிலுமில்லம்

4.பச்சைபுல்வெளி மாவீரர் துயிலுமில்லம்

5.முள்ளிவாய்க்கால் கிழக்கு மாவீரர் துயிலுமில்லம்

6.முள்ளிவாய்க்கால் மேற்கு மாவீரர் துயிலுமில்லம்