மேஜர் சிட்டு பாடிய பாடல்கள்

1) அங்கயற்கண்ணிக்கு ஆயிரம்

2) சின்ன சின்ன கண்ணில்

3) எங்கே எங்கே வேங்கைகள்

4) கடலிடை ரதிசும்

5) கடலில் அலை

6) கண்ணீரில் காவியங்கள்

7) குருதி சொரிந்து

8) மழை மேகம்

9) மூசும் அலை ஏறி

10) நீலக் கடல் ஏறி

11) நெஞ்சிலே இரத்தம்

12) நிறை குடத்தை

13) படகு ஓட்டிகளே

14) உருவேதும் தெரியாது

15) உன்னத விடுதலை

16) தளராத துணிவோடு

17) விழியில் சொரியும் அருவிகள்

18) வெண்ணிலவும் சாய்ந்து

19) சோலையிலே பாடும்

20) சிறகு முளைத்து

21) வெள்ளி நிலா விளக்கேற்றும்

22) வாழ்த்துக்கள் நெஞ்சங்களே

23) சாவினைத் தோள்மீது

24) புலி ஒரு காலமும்

25) வருவாய் வருவாய்

26) வருக எங்கள் மக்களே

27) பகை விளையாடிடும்

28) விழிகளை மூடி குளிகளில்

29) வாழ்க வாழ்க வாழ்க ஒளிவீச்சு

30) ஒருதரம் விழிகளில் நெருப்பினை மூட்டு

31) நிலமும் வானும் கடலும்

32) இதயக்கோவில் அழைக்குது எங்கள்

33) எங்கே எங்கே வேங்கைகள்

34) அலைதாவியே

35) அலைபாடும் இசையோசை

36) அமுத மழையில் நனையும் பொழுதில்

37) கடலின் காற்றே கடலின்

38) கரிகாலன் படையிது வருகுது

39) குனியாது கடல் வேங்கை

40) விழிகள் கரைய உருகியுருகி

41) சங்கு முழங்கடா தமிழா இந்த சாதனை பாடடா

42) கடலில் எழுதிடும் சரிதங்கள் பெரும் கனலை மூட்டும் பதிகங்கள்