111111

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அதிகாரபூர்வ முதலாவது பத்திரிகையை படித்ததுண்டா நீங்கள்??? இதோ உங்களுக்காக

15-03-84 விடுதலைப் புலிகளின் அதிகாரபூர்வ ஏட்டின் முதலாவது இதழ்

>>>பத்திரிகையைப் படிக்க இங்க அழுத்தவும்<<<

ஒரு யுகத்தின் பதிவு இவை நாம் சேமித்து வைக்க வேண்டிய பொக்கிஷங்கள்

1-e7907d461e2-5ebe7ebd6f3-29fb84ef404-28658a8f485-b3635653ca6-2541d021687-9f2e6103498-a4ac8134b99-4877cb6da810-ab6c8c872811-00f16bc03612-f2f69dd2be

ஒரு யுகத்தின் பதிவு…. இவை நாம் சேமித்து வைக்க வேண்டிய பொக்கிஷங்கள்