————————————————————————

கேணல் கிட்டு லெப். கேணல் குட்டிசிறி உட்பட பத்துமாவீரர்களின் வீரவணக்க நிகழ்வு – யேர்மனி