அம்பலமானது பிரிட்டன் அழித்த இலங்கை ஆவணங்கள்!

பிரிட்டனின் வெளியுறவு அலுவலகம் இலங்கைக்கு வழங்கிய இராணுவ உதவிகள் தொடர்பில் மூடி மறைத்துள்ள ஆவணங்களது விபரம் அம்பலமாகியுள்ளது.1970 கள் மற்றும் 80 களில் இருந்து இலங்கையுடன் உறவு பற்றி நூற்றுக்கணக்கான இராஜதந்திர ஆவணங்களை அழித்திருக்கிறமை அம்பலமாகியுள்ளது.

சிறீலங்காவின் அட்டூழியங்களில் பிரிட்டிஷ் உடந்தையாக இருந்தமை தொடர்பாக விசாரித்த பத்திரிகையாளர் ஒருவர்; இந்த வரலாற்று அழிவுகளை அம்பலப்படுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் கருத்து வெளியிடுகையில் இலங்கை தொடர்பாக வெளிப்படையான இராஜதந்திர கேபிள்களைப் படிப்பதற்காக 2012 ஆம் ஆண்டில் நான் இங்கிலாந்தின் தேசிய ஆவணக்காப்பகங்களை பார்வையிட ஆரம்பித்தேன். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பொதுமக்களுக்கு இத்தகைய ஆவணங்களை வெளியிட வேண்டும். ஆனால் பிரிட்டன் வெளியுறவு அலுவலகம் கால அட்டவணையின் பின்னால் இயங்குகிறது. எனவே, ஆவணங்களை வெளியிட அது நீண்ட காலத்திற்கு இழுத்தடித்துள்ளது.

2017 க்குள் வெளியுறவு அலுவலகம் சில நேரங்களில் ஒரு சில கோப்புகளை மட்டுமே (சில நேரங்களில் 1978 ல் இருந்து 3 கோப்புகளை) வெளியிட்டது. அதேசமயத்தில் பல ஆண்டுகளாக அது இன்னும் பலவற்றை (1977 இல் 38 கோப்புகள்) வெளியிட்டது. ஆனால் பின்னர் முக்கிய நிகழ்வுகள் முற்றிலும் கோப்புகளில் இருந்து காணாமல் போனதை நான் உணர்ந்தேன்.

இது எனக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. 1978 முதல் 1980 வரை எந்தவொரு கோப்புகளையும் அழித்திருந்தால் வெளியுறவு அலுவலகத்திற்கு நான் வேறொரு வெளிப்படைத்தன்மை சட்டம் ஒன்றைப் பயன்படுத்தினேன். இந்த மூன்று ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து 195 கோப்புகளை அழித்திருந்ததை திணைக்களம் ஏற்றுக்கொண்டது.

அழிக்கப்பட்ட 1978 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சாத்தியமான முக்கியத்துவம் பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு இல்லை:

– இலங்கைக்கு யுகே இராணுவ உதவி
– இலங்கை பொலிஸ் படை
– இலங்கை: பாதுகாப்பு மதிப்பீடு
– இலங்கைக்கு இராணுவ உபகரண விற்பனைக்கான உரிம விண்ணப்பங்களை ஏற்றுமதி செய்தல்
– இலங்கை: இங்கிலாந்து உறவுகள்
– இலங்கைக்கான கொள்கை

அழிக்கப்பட்ட 1979 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து சாத்தியமான முக்கியத்துவம் பற்றிய விவரங்கள் பின்வருமாறு:

– இலங்கை: அரச செயலாளர் விஜயம்
– இலங்கை: ஐக்கிய இராச்சியத்தின் உத்தியோகபூர்வ விஜயங்கள்
– இலங்கை: ஜபிரித்தானிய உயர் இராஜதந்திரி
– இலங்கை: இங்கிலாந்துக்கு இராணுவ வருகைகள்
– இலங்கை: யுகேவிலிருந்து பாதுகாப்பு விஜயம்
– இலங்கை: இராணுவ உதவி
– இலங்கை: இங்கிலாந்து கடற்படை வருகைகள்
– இலங்கை: நீரிழிவு உடன்படிக்கை
– இலங்கை: ஏற்றுமதி உரிம ஏற்றுமதி
– இலங்கை: யூகே உபகரணங்கள் விற்பனை
– இலங்கை: ஆயுதங்களின் சட்டவிரோத இறக்குமதி
– இலங்கை: இங்கிலாந்து உதவி கொள்கை
– இலங்கை: ஸ்டெர்லிங் தேயிலை தோட்டங்களின் தேசியமயமாக்கலுக்கான இழப்பீடு
– இலங்கை: மகாவலி கங்கா திட்டம், இலங்கை: தமிழ் சமூகம்
– இலங்கை: பொலிஸ் படை
– இலங்கை: மனித உரிமைகள்

அழிக்கப்பட்ட 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து சாத்தியமான முக்கியத்துவம் பற்றிய தகவல்கள் அடங்கியவை, ஆனால் இவை மட்டுமே அல்ல:

– இலங்கை ஃ இங்கிலாந்து உறவுகள்,
– இலங்கைக்கு யூகே இராணுவ உதவி,
– பாதுகாப்பு ஆலோசகர்: இலங்கை மாலைதீவுகள்),
– இலங்கை: கடற்படை கப்பல்கள் வருகை,
– இலங்கை: ஏற்றுமதி உரிம பயன்பாடுகள்,
– இலங்கைக்கு யூகே பாதுகாப்பு விற்பனை,
– இலங்கைக்கு ஐக்கிய இராச்சிய உதவி,
– ஸ்டிர்லிங் தேயிலை தோட்டங்களை தேசியமயமாக்குவதற்கான இழப்பீடு,
– இலங்கையில் ரூபாய் தோட்டங்களை தேசியமயமாக்குவதற்கான இழப்பீடு,
– ஸ்ரீலங்காவில் தனியார் உடைமை தோட்டங்களை தேசியமயமாக்குவதற்கான இழப்பீடு,
– இலங்கை: மகாவலி கங்கா திட்டம்,
– விக்டோரியா அணை திட்டம்,
– இலங்கையில் தமிழ் சமூகம்,
– இலங்கையில் மனித உரிமைகள்,
– இலங்கைக்கு இரகசிய தகவலை வெளியிடு
– இலங்கைக்கான பொலிஸ் பயிற்சி.