இந்த காணொளியைக் கேட்கும் ஒவ்வொரு தமிழனதும் இரத்தம் கொதிக்க வேண்டும்

 எமது தாய்மார் மற்றும் சகோதரிகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த கொடிய சிங்கள இராணுவம்

1394609192