இந்த காணொளியைப் பார்க்காதீர்கள் பார்த்தால் உங்கள் தலைக்கு ஆபத்து வரும்

ஆண்டவனை விளம்பர தூதுவராப அழைக்கும் உலகம்…
காலம் கலிகாலம் ஆகிப்போச்சு கொம்பியுடர் கடவுளாக மாறிப்போச்சு……….

Fotor0807202819