இலங்கை விமானப்படையின் MI-24கனரக தாக்குதல் உலங்கு வானூர்தியை சுட்டுவீழ்த்தும் புலிகளின் விமான எதிர்ப்பு படையணி வீரர்- அரிய ஒளிப்பதிவு காட்சி !

Ratha_M

(www.eelamalar.com)