eelamalar.com

எங்களுக்கென்றே பிறந்தவன் பிரபாகரன்…

“எங்களுக்கென்றே பிறந்தவன் பிரபாகரன் எங்கே இதயத்தை நீ திறந்து பாரு தெரிவான்” அவன் பிரபாகரன். உலகத்தமிழ் மக்கா உங்கள் தாய் தமிழ்த்தாய் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ஐயா உங்களுக்குள்ளை எந்த வேற்றுமையும் இல்லாமல் ஒற்றுமையாய் இருங்கையா…..

(www.eelamalar.com)