eelam

தமிழீழம் எங்கள் தாயடா

நாம் எந்த மொழிக்கும் இனத்திற்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல மாறாக எமது மொழிக்கும் இனத்திற்கும் உயிரானவர்கள்…

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்

(www.eelamalar.com)