தலைவர் பிறந்தநாள் தமிழர் நிமிர்த்த நாள்.

தலைவர் பிறந்தநாள் தமிழர் நிமிர்த்த நாள்.

தமிழ் தேசிய தங்க தலைவருக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்

(www.eelamalar.com)