14.02.1987 அன்று யாழ்ப்பாணம் கைதடிப் பகுதியில் வீரகாவியமான லெப்.கேணல் பொன்னம்மான், அவருடன் வீரகாவியமான ஏனைய போராளிக களின் 34ம் ஆண்டு வீரவணக்க நாள் – 14.02.2021

ponnamman

14.02.1987 அன்று யாழ்ப்பாணம் கைதடிப் பகுதியில் வீரகாவியமான லெப்.கேணல் பொன்னம்மான் பற்றியும் அவருடன் வீரகாவியமான ஏனைய போராளிகள் பற்றியும் தேசியத் தலைவர்கள் வே.பிரபாகரன் அவர்கள் விபரிக்கையில்.

images (11)

(www.eelamalar.com)